Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach

Obiady w szkole w czasie kwarantanny lub nauki zdalnej

SZANOWNI PAŃSTWO

Od listopada 2021 r. w przypadku gdy dziecko przebywa na kwarantannie obiady będą odpisywane automatycznie. Uczniowie z klas starszych, którzy nie podlegają kwarantannie, a uczą się w trybie zdalnym mogą spożywać obiad na stołówce o czym niezwłocznie należy poinformować intendentkę. 

Telefon bezpośredni 537 872 444.
Starszy intendent – Maria Kleszczyńska

Powrót na początek strony