Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach

Zebrania z rodzicami

info.jpg

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 IM. KEN W PUŁAWACH INFORMUJE, ŻE W DN. 25.01.2022 R. (wtorek) ODBĘDĄ SIĘ ZEBRANIA Z RODZICAMI W  GODZINACH:

16.30 - klasy I-III szkoły podstawowej
17.00 - klasy IV, V, VIII szkoły podstawowej
17.30 - klasy I - III liceum ogólnokształcącego

WYCHOWAWCA KLASY PODA DO WIADOMOŚCI RODZICOM PRZEZ DZIENNIK ELEKTRONICZNY DANE KONIECZNE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W SPOTKANIU.

W TYM DNIU W GODZ. 1630  - 1800  (W BUDYNKU SZKOŁY)  ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ SPOTKANIA SIĘ ZE SZKOLNYMI PEDAGOGAMI I PSYCHOLOGIEM.

Dyrektor ZSO 1 im KEN
Marta Gładysz

Powrót na początek strony