Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach

KOMUNIKAT

W związku ze zmianą sposobu rozliczania odpłatności za obiady bardzo proszę rodziców, których dzieci stołują się w szkole, o wypełnienie i podpisanie deklaracji korzystania ze stołówki szkolnej, przekazanych przez wychowawców. W deklaracji proszę wpisać pełną nazwę klasy, z zaznaczeniem poziomu szkoły (np. 1a SP, 1LA). Termin złożenia deklaracji u intendentki szkolnej upływa 20 września. Po wpłynięciu deklaracji każdy uczeń otrzyma numer indywidualnego konta, wygenerowanego w systemie OPŁATY, na które należy co miesiąc wpłacać należność za obiady.

Intendentka szkolna
Maria Kleszczyńska

Powrót na początek strony