Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach

Wypłata stypendiów

banknoty.jpg

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. KEN w Puławach informuje że, stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe
za I semestr roku szkolnego 2021/2022  uczniów II Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej nr 9 będą wypłacane w pok. 60,
w dniu 11.03.2022 r.(piątek – od godz. 11.00) i 14.03.2022 r. (poniedziałek w godzinach 8.00 – 15.00).

Do odbioru stypendium niezbędny jest dok. potwierdzający tożsamość wyróżnionego ucznia.

Szczegółowe informacje pod nr tel.: 81 886-40-37

Dyrektor ZSO nr 1 im. KEN
w Puławach
M. Gładysz

Powrót na początek strony