Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2023/24

świadectwo szkolne

INFORMACJA DOT. ORGANIZACJI ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2023/24
dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 9 i II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1im. KEN

Serdecznie zapraszamy na uroczyste podsumowanie pracy za rok szkolny 2023/24 w dniu 21.06.2024 r. (piątek).

Spotkania odbywać się będą wg poniższego harmonogramu:

  • godz. 8.10: Masz święta w kościele pw. św. Brata Alberta w Puławach
  • godz. 9.00: uczniowie klas Szkoły Podstawowej nr 9 w salach lekcyjnych według podanego przydziału sal;
  • godz. 9.00: uczniowie III klas Szkoły Podstawowej nr 9 sala gimnastyczna;
  • godz. 9.30: uczniowie klas liceum w salach lekcyjnych według podanego przydziału sal;

Dodatkowo przypominamy: W tym dniu obowiązuje odpowiedni strój;

Powrót na początek strony