Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach

ZAPROSZENIE

Zapraszam uczniów i rodziców na Mszę Św. w intencji Ojczyzny oraz o rychłą kanonizację Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w niedzielę, dn. 23.10.2022 r. o godz. 12.30. do Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Puławach. Koordynatorami uroczystości są Rada Oddziału NSZZ "Solidarność" Ziemi Puławskiej oraz Puławskie Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w stanie wojennym.

Tomasz Kraszewski
Przewodniczącego Komisji Oświaty i Wychowania
Rady Miasta Puławy

Powrót na początek strony