Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach

Projekt edukacyjny Woda. Planeta. Życie.

Różnego rodzaju poidełka

Uczniowie klas 1b, 2a oraz 3b z ZSO nr 1 im. KEN w Puławach pod kierunkiem pań  Anny Posłuszny, Anny Szyndler oraz Doroty Chechelskiej przystąpili do udziału w projekcie pt." Woda. Planeta. Życie.", którego organizatorem jest Wspólnota Puławska oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.
Udział w projekcie miał na celu podniesienie świadomości dzieci, jaką rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów. Podczas zajęć dzieci pogłębiały szacunek do niej, uczestnicząc w pogadance i  projekcji filmu. Robiły eksperymenty wodne, rozwiązywały quizy i zagadki. Zwieńczeniem udziału w projekcie było wykonanie wspaniałych prac plastycznych oraz poidełek dla ptaków, które zostaną rozwieszone w pobliżu szkoły.

Powrót na początek strony