Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach

Konkurs literacki "Moje zakończenie książki"

book-794978_1280.jpg


Zapraszamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w KONKURSIE LITERACKIM „MOJE ZAKOŃCZENIE KSIĄŻKI”

Cele konkursu:
• poszerzenie zainteresowań literackich dzieci i młodzieży, pobudzanie jej wrażliwości i kreatywności twórczej,
• wszechstronne rozwijanie zdolności pisarskich uczniów,
• popularyzacja literackiej twórczości młodzieżowej,
• wspieranie działań twórczych młodzieży,
• rozbudzanie i rozwijanie kultury czytelniczej uczniów,
• zachęcanie do podejmowania prób własnej działalności pisarskiej,
• rozwijanie kreatywności, wyobraźni uczniów


Regulamin konkursu:
1. Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy uczniowie naszej szkoły
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie nowego, zaskakującego zakończenia ulubionej, wybranej książki
3. Praca konkursowa powinna być nie dłuższa niż 3 strony formatu A5
4.  Praca powinna zawierać następujące informacje:                                                  
– imię i nazwisko uczestnika konkursu, klasa
- tytuł i autora książki której zakończenie uczestnik chce zmienić.

Prace konkursowe należy dostarczyć do 20 grudnia do nauczycieli biblioteki lub przesłać na pocztę bibliotekazso1@wp.pl .
Wyniki zostaną ogłoszone 10 stycznia.

Kryteria oceny:
1. Pomysłowość i oryginalność alternatywnego zakończenia wybranego opowiadania lub książki
2. Znajomość treści lektury.
3. Walory estetyczne, styl pracy, bogactwo języka, kulturę słowa,

Zapraszamy wszystkich uczniów „Dziewiątki” - Biblioteka szkolna

 

 

 

Powrót na początek strony