Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach

Stołówka szkolna

1.    Odpłatności za obiady za m-c luty proszę dokonać do dnia 05.02.23 r. po tym terminie będą naliczane odsetki ustawowe.
2.    Wszystkich stołowników-  uczniów i pracowników- proszę o dotrzymywanie terminów wpłat.
3.    Nieobecności na posiłkach zgłasza się wyłącznie w programie iOpłaty do godz. 8.15.
4.    Obiady są wydawane uczniom wyłącznie na terenie stołówki szkolnej.
5.    W przypadku rezygnacji z obiadów należy skontaktować się z intendentką – bezpośredni numer 537 872 444.  

Powrót na początek strony