Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

kalendarz.jpg
 1. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 4.09.2023 r., a kończą się 21.06.2024 r.
 2. Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa okresy:
  1. okres - od 4.09.2023 r. do 12.01.2024 r.
  2. okres - od 15.01.2024 r. do 23.06.2024 r.
 3. Terminy I okresu:
  1. Zimowa przerwa świąteczna trwa od  23.12.2023 r. – 31.12.2023 r.
  2. Termin poinformowania uczniów o przewidywanych stopniach  śródrocznych  i wpisania ich do dziennika  -  04.01.2024 r. (czwartek)
  3. Termin zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za I okres – 9.01.2024 r. (wtorek)
 4. FERIE ZIMOWE  trwają od 29.01.2024 r. do 9.02.2024 r.
 5. Terminy II okresu:
  1. Wiosenna przerwa świąteczna trwa od 28.03.2024 r. do 2.04.2024 r.
  2. Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach rocznych
   • dla klas maturalnych - oceny niedostateczne 26.03.2024 r. (wtorek)
   • dla klas maturalnych - pozostałe oceny 8.04.2024 r. (poniedziałek)
   • dla klas pozostałych - oceny niedostateczne 21.05.2024 r. (wtorek)
   • dla klas pozostałych - pozostałe oceny 29.05.2024 r. (środa)
  3. Termin poinformowania uczniów o ostatecznych stopniach rocznych i wpisania ich do dziennika:
   • klasy maturalne - 18.04.2024 r. (piątek- godzina 12.00)
   • klasy pozostałe - 11.06.2024 r. (wtorek - godzina 12.00)
  4. Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej klas IV LO – 22.04.2024 r. (poniedziałek)
  5. Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za II okres - 12.06.2024 r. (środa)
  6. Zakończenie zajęć w klasach IV LO – 26.04.2024 r. - rozdanie świadectw
  7. Egzamin maturalny – 7 maja 2024 r. – 24 maja 2023 r.
  8. Uroczystość zakończenia roku szkolnego, wręczenie świadectw:  21.06.2024 r. piątek
  9. Termin przeprowadzania egzaminów poprawkowych:  26.08.2024 r. – 28.08.2024 r.
 6. FERIE LETNIE – trwają: 24.06.2024  r. – 31.08.2024 r.
 7. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych  bez odpracowywania:
  • 2.11.2023 r. – czwartek,
  • 3.11.2023 r. - piątek,
  • 2.05.2024 r. - czwartek,
  • 6.05.2024 r. – poniedziałek,
  • 9.05.2024 r. - czwartek,
  • 10.05.2024 r. - piątek,
  • 13.05.2024 r. – poniedziałek,
  • 31.05.2024 r. - piątek.
 8. Współpraca z rodzicami - zebrania i wywiadówki:
  • 7.09.2023 r. - czwartek,
  • 15.11.2023 r. - środa,
  • 10.01.2024 r. - środa,
  • 26.03.2024 r. - wtorek,
  • 21.05.2024 r. - wtorek.
Powrót na początek strony