Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach

RADA RODZICÓW

zespół.jpg

Tomasz Miechowicz - przewodniczący
Sławomir Seredyn - zastępca przewodniczącego
Magda Świątek - sekretarz

Prosimy o dokonywanie wpłat na Radę Rodziców na dane podane niżej:
Nr konta: 42 1020 3219 0000 9702 0009 8954
Rada Rodziców przy ZSO nr 1 im. KEN
Ul. Kaniowczyków  9
24-100 Puławy
lub w sekretariacie szkoły (pokój nr 66)

DZIĘKUJEMY

Powrót na początek strony