Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach

X edycja międzyszkolnego konkursu „Jestem świadomy, jestem bezpieczny”

nagrodzeni uczniowie

30 marca br. w Zespole Szkół Technicznych w Puławach odbyło się uroczyste podsumowanie X edycji międzyszkolnego konkursu „Jestem świadomy - jestem bezpieczny”. Celem konkursu była profilaktyka uzależnień, wzrost zainteresowań pozaszkolnych i rozwój uzdolnień oraz kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych. Uczniowie brali udział w czterech kategoriach konkursowych: pisali wiersze, wykonywali piękne plakaty, przystępowali do testu wiedzy oraz wykonywali prezentacje multimedialne. Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych – klasy 7 i 8 oraz ponadpodstawowych z terenu miasta Puławy oraz powiatu puławskiego. Konkurs odbył się przy wsparciu oraz honorowym patronacie Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowego oraz Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej.

Dziękujemy wszystkim uczniom naszej szkoły biorącym udział w konkursie.

Gratulujemy serdecznie uczniom nagrodzonym i wyróżnionym w konkursie.

Kategoria: test wiedzy
I miejsce - Róża Wojtaś II C - Liceum w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Puławach

Kategoria: praca plastyczna
III miejsce - Otylia Wnuk II C - II Liceum w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Puławach

Powrót na początek strony