Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach

Żonkile 2023

napis łączy nas pamięć

19 kwietnia w ramach wspomnianej w tytule akcji zorganizowaliśmy w naszej szkole lekcje połączone z prezentacją filmu na motywach reportażu Hanny Krall „ Zdążyć przed Panem Bogiem”. Przy tej okazji rozdawaliśmy  papierowe żonkile. „Łączy nas pamięć”- to tegoroczne hasło działań poświęconych 80. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. Było ono pierw-szym i zarazem największym zrywem bojowym Żydów podczas II wojny światowej w okupowanej Europie. Na jego pamiątkę  pod  patronatem Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN każde-go roku 19 kwietnia organizowane są obchody upamiętniające to wydarzenie. Symbolem, który kojarzy się z nim, są żonkile. Nie bez przyczyny te kwiaty zostały uznane za symbol tamtych wy-darzeń. Marek Edelman, jeden z przywódców Żydowskiej Organizacji Bojowej, który przeżył po-wstanie w getcie, co roku w rocznice powstania dostawał te kwiaty od anonimowej osoby. Tak go to poruszyło, że potem sam, z czasem tworząc tradycję, co roku 19 kwietnia zaczął je składać je pod pomnikiem  Bohaterów Getta.

Biorąc udział w akcji „Żonkile”, pokazujemy, że pamiętajmy o rocznicy zrywu skazanych na śmierć obywateli żydowskiego pochodzenia, a dzień 19 kwietnia jest dla nas dniem  solidarności i  pamięci o okrucieństwach wojny. Jednocześnie jest on dniem dialogu, który łączy i buduje przyszłość.

Powrót na początek strony