Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach

Komunikat stołówki szkolnej

Informuję, że w dniach 20-22.12.2021 obiadów nie wydajemy(za wyjątkiem dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej). Posiłki zostaną odliczone wszystkim uczniom automatycznie.

Proszę nie dokonywać wpłat za obiady w miesiącu grudniu. Informacja o wpłatach za obiady za m-c styczeń pojawi się na stronie szkoły w pierwszym tygodniu Nowego Roku.

Proszę o wnikliwe sprawdzanie ogłoszeń na stronie internetowej szkoły.

Starszy intendent – Maria Kleszczyńska

Powrót na początek strony