Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach

Konkurs czytelniczy

Zapraszamy wszystkich uczniów liceum wzięcia udziału w konkursie czytelniczym Literaccy milionerzy
 
 
Cele konkursu:

  • propagowanie idei czytania,
  • propagowanie kultury czytelniczej, rozbudzanie zainteresowań  czytelniczych, 
  • sprawdzenie wiedzy uczniów poprzez zabawę,
  • podniesienie poziomu czytelnictwa ,
  • popularyzacja książek dla młodzieży znajdujących się w zbiorach biblioteki,
  • wyrabianie nawyku i promowanie czytania jako formy spędzania wolnego czasu

REGULAMIN KONKURSU:

  1. Należy podać swoje odpowiedzi na poszczególne pytania , rozwiązać krzyżówkę i podać hasło
  2. Za każdą prawidłową odpowiedź można uzyskać 1 punkt ( max 31 punktów)
  3. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz celującą ocenę cząsteczkową z języka polskiego za I miejsce, II i III miejsce – ocenę bardzo dobrą oraz dodatkowe nieprzygotowanie
  4. Odpowiedzi  należy dostarczyć do biblioteki lub przesłać na pocztę bibliotekazso1@wp.pl do dnia 19 grudnia 2022 r.

Zapraszamy wszystkich uczniów „ Dziewiątki”  do wspólnej zabawy.

Biblioteka szkolna

Powrót na początek strony