Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach

Turniej Szachowy

szachy

Serdecznie zapraszam uczniów do wzięcia udziału w IV Wewnątrzszkolnym Turnieju Szachowym, który odbędzie się w klubie szkolnym w dniach 22 stycznia 2024 (uczniowie LO) oraz 23 stycznia 2024 (uczniowie klas 1-3 SP). Zapisy chętnych do udziału w turnieju uczniów przyjmuje p. Sławomir Piętak.

Powrót na początek strony