Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach

Wypełnianie deklaracji maturalnych

komputer.jpg

dotyczy: uczniów klas III Liceum, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2021/2022 i w tym roku przystąpią do egzaminu maturalnego

Wypełnianie  deklaracji maturalnej dla uczniów klas III Liceum pod opieką p. Małgorzaty Słomki i p. Jacka Drozda odbywać się będzie  w salach 68 i 89 według poniższego harmonogramu:

27.09.2021r.– poniedziałek

1 godz. lek. - 3LBa sala 68: Ba 01 – Ba17, sala 89: Ba 18 – Ba 35
4 godz. lek. - 3LD  sala 68: D 01 – D 14, sala 89: D 15 – D 29      
5 godz. lek. - 3LCa  sala 68: Ca 01 – Ca18, sala 89: Ca 19 – Ca 36      
                  
28.09.2021r.– wtorek

1 godz. lek. - 3LA     sala 68: A 01 – A 16, sala 89: A 17 – A 32
3 godz. lek. - 3LCb   sala 68: Cb 01 – Cb16, sala 89: Cb 17 – Cb 31      
5 godz. lek. - 3LBb    sala 68: Bb01 – Bb17, sala 89: Bb 18 – Bb 34
6 godz. lek. - 3LE      sala 68: E 01 – E16, sala 89: E17 – E 31      
     
Uczeń wypełniający deklarację ma obowiązek znać aktualny numer z dziennika lekcyjnego oraz numer pesel (proszę zabrać dowód osobisty). Obecność w tym dniu jest obowiązkowa.

Powrót na początek strony