Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach

Wypłata stypendiów

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. KEN w Puławach informuje że, stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe
za II semestr roku szkolnego 2021/2022 dla absolwentów i  uczniów II Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej nr 9 będą wypłacane w pok. 60, tylko i wyłącznie w dniach 22 – 23.09.2022 r.  w godzinach 8.00 – 15.00

Do odbioru stypendium niezbędny jest dok. potwierdzający tożsamość wyróżnionego ucznia.

Osoby które nie będą mogły odebrać osobiście stypendium mogą upoważnić osobę trzecią do jego odbioru. W takim przypadku konieczne jest pisemne upoważnienie dla takiej osoby zawierające jego dane tzn.: imię i nazwisko oraz serię i numer dowodu osobistego.

Szczegółowe informacje pod nr tel.: 81 886-40-37

Dyrektor ZSO nr 1 im. KEN w Puławach
A.    Czarnota

Powrót na początek strony