Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach

Wypłata stypendiów

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. KEN w Puławach
informuje że, stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe za II semestr roku szkolnego 2020/2021
uczniów II Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej nr 9 (w tym Absolwenci SP9)
będą wypłacane w pok. 60 w dniach 29 - 30 września 2021r. (środa - czwartek) w godzinach 8.00 – 15.00

Do odbioru stypendium niezbędny jest dok. potwierdzający tożsamość wyróżnionego ucznia.

PROŚBA!
W związku z tym, że przy wypłacie gotówki z banku z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów kasjer nie otrzymał wymaganego zapotrzebowania na nominały, uczniowie II LO proszeni są o przygotowanie kwoty 10 zł  przy odbiorze stypendium.

Osoby które nie będą mogły odebrać osobiście stypendium mogą upoważnić osobę trzecią do jego odbioru. W takim przypadku konieczne jest pisemne upoważnienie dla takiej osoby zawierające jego dane tzn.: imię i nazwisko oraz serię i nr dowodu osobistego.

Szczegółowe informacje pod nr tel.: 81 886-40-37

Dyrektor ZSO nr 1 im. KEN
w Puławach
M. Gładysz

Powrót na początek strony