Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach

Wypłata stypendiów dla absolwentów

ABSOLWENCI SZKOŁY W DNIACH 23.09.2021 R. – 24.09.2021 R. w pok. 60 MOGĄ ODBIERAĆ OSOBIŚCIE LUB POPRZEZ OSOBĘ UPOWAŻNIONĄ JEDNORAZOWE STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE ZA II SEM. ROKU SZKOLNEGO 2020/2021.

  • Przy odbiorze stypendium OSOBIŚCIE, konieczny będzie dok. tożsamości (legitymacja szkolna, legitymacja studencka, dowód osobisty).
  • Przy odbiorze stypendium PRZEZ OS. UPOWAŻNIONĄ , konieczne będzie upoważnienie do odbioru stypendium.
Powrót na początek strony