Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach

Zakończenie roku szkolnego dla klas III LO

Serdecznie zapraszamy na uroczyste zakończenie roku szkolnego klas III Liceum dniu 29.04.2022 r.


SALA GIMNASTYCZNA:
12.00  -  uroczystość wręczenia nagród uczniom oraz świadectw ukończenia szkoły z udziałem Wychowawców, Nauczycieli i Dyrekcji Szkoły;


12.30  -  spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych:

3LA – Pani D. Zaroda sala 72;
3LBa - Pani B. Giowanoli sala 88;
3LBb – Pani S. Kamola sala 54;
3LCa – Pani R. Mazurek sala 91;
3LCb – Pani A. Jaworska sala 77;
3LD – Pani I. Mierzejewska sala 75;
3LE – Pani L. Sołtys sala 18.

Dyrektor ZSO 1 im. KEN
mgr Marta Gładysz

Powrót na początek strony