Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach

Zebrania z rodzicami

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 IM. KEN W PUŁAWACH INFORMUJE, ŻE W DN. 24.11.2021 R. (środa) ODBĘDĄ SIĘ ZEBRANIA Z RODZIACAMI W FORMIE ON – LINE WG PONIŻSZEGO HARMONOGRAMU:

•    17.00  - zebrania w klasach I – III i IV,V,VIII  szkoły podstawowej;
•    17.30 – zebrania w klasach liceum.

WYCHOWAWCA KLASY PODA DO WIADOMOŚCI RODZICOM PRZEZ DZIENNIK ELEKTRONICZNY DANE KONIECZNE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W SPOTKANIU.

Dyrektor ZSO 1 im KEN
Marta Gładysz

Powrót na początek strony