Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach

Zebrania z rodzicami

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 IM. KEN W PUŁAWACH INFORMUJE, ŻE W DN. 30.03.2022 R. (ŚRODA) ODBĘDĄ SIĘ W BUDYNKU SZKOŁY ZEBRANIA Z RODZICAMI, WG PONIŻSZEGO HARMONOGRAMU:

  • 16.00 - SPOTKANIE RODZICÓW UCZNIÓW KLASY 1a SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Z WYCHOWAWCĄ;
  • 17.00 - SPOTKANIE RODZICÓW UCZNIÓW KLASY 1c SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Z WYCHOWAWCĄ;
  • 16.30 - SPOTKANIE RODZICÓW UCZNIÓW POZOSTAŁYCH KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Z WYCHOWAWCAMI;
  • 17.00  - KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI DLA RODZICÓW UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9;
  • 17.00   - SPOTKANIE RODZICÓW UCZNIÓW II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z WYCHOWAWCAMI;
  • 17.30 - KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI DLA RODZICÓW UCZNIÓW II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO;

Dyrektor ZSO 1 im KEN
Marta Gładysz

Powrót na początek strony