Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach

ZEBRANIA Z RODZICAMI

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 IM. KEN W PUŁAWACH INFORMUJE, ŻE W DN. 24.05.2022 R. (wtorek) ODBĘDĄ SIĘ W BUDYNKU SZKOŁY ZEBRANIA Z RODZICAMI, WG PONIŻSZEGO HARMONOGRAMU:

16.30 -  SPOTKANIA RODZICÓW UCZNIÓW Z WYCHOWAWCAMI KLAS;

17.00  - KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI.

Powrót na początek strony