Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach

18 października Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu

Handel ludźmi jest poważnym przestępstwem rażąco naruszającym podstawowe prawa człowieka. Jego istotą jest wykorzystanie człowieka nawet za jego zgodą, przy użyciu konkretnych metod i środków.
Decydując się na pracę w kraju bądź poza jego granicami, w pierwszej kolejności należy sprawdzić wiarygodność przyszłego pracodawcy oraz upewnić się, co do legalności zatrudnienia. Pomóc w tym mogą bazy ofert pracy sprawdzonych pracodawców lub pośredników pracy. W tym celu można skorzystać ze stron internetowych takich jak EURES – Europejskie Służby Zatrudnienia (www.eures.praca.gov.pl), czy też KRAZ – Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia (www.kraz.praca.gov.pl).
Dbając o bezpieczną przyszłość naszych uczniów zapraszamy na spotkanie profilaktyczne prowadzone przez  oficera Komendy Powiatowej Policji w Puławach, według poniższego harmonogramu:


18.10.2021 r.

godzina klasa miejsce
8.50 – 9.35 3 LAp, 3 LBp Klub szkolny
9.40 – 10.25 3 LCpa, 3 LDp Klub szkolny
Powrót na początek strony