Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach

KEN szkołą partnerską UW w ramach Tygodnia Noblowskiego 2021

Nagrody Nobla zostały przyznane. Komitet Noblowski ogłosił laureatów w dziedzinie medycyny, fizyki, chemii, literatury oraz  Pokojową Nagrodę Nobla.
Nasza szkoła włączyła się do projektu zorganizowanego przez Uniwersytet Warszawski. Podczas Tygodnia Noblowskiego poznaliśmy  sylwetki tegorocznych laureatów oraz ich dokonania, oglądaliśmy transmisje z uroczystości wręczenia nagród , a także wykorzystaliśmy na lekcjach prezentacje przygotowane przez Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego.
Efektem włączenia się do współpracy jest uzyskanie statusu Szkoły Partnerskiej  Uniwersytetu Warszawskiego w ramach projektu Tydzień Noblowski 2021.

Klasa 3 LEp

Powrót na początek strony