Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach

Krajowa Odznaka Jakości w Europejskim Projekcie Etwinning pt. Personalidades hispanas

W minionym roku szkolnym chętne osoby z klas drugich liceum, które uczą się w naszej szkole języka hiszpańskiego, uczestniczyły w międzynarodowym projekcie eTwinning o nazwie Personalidades hispanas. Naszymi europejskimi partnerami były trzy szkoły z Portugalii, szkoła z Mantsala w Finlandii oraz liceum z Inowrocławia. Poprzez różnorodne działania projektowe uczestnicy mieli okazję poznać ciekawe postaci ze świata kultury hiszpańskojęzycznej, a także przełamać barierę językową, aby swobodniej posługiwać się językiem hiszpańskim.

Zrealizowany przez nas projekt eTwinning został zgłoszony do Krajowej Odznaki Jakości do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w czerwcu 2022, następnie został zweryfikowany, oceniony przez Krajowe Biuro eTwinning, a w lipcu wyróżniony Krajową Odznaką Jakości.

Odznaka Jakości przyznawana jest najciekawszym projektom, które prezentują wysoki poziom w kwestii innowacyjności i kreatywności, a także w interesujący sposób korzystają z technologii TIK, a swoje działania opierają na współpracy i wspólnych efektach wszystkich zaangażowanych partnerów. Sukces, jakim jest uzyskanie tytułu Krajowej Odznaki Jakości dla naszej szkoły zawdzięczamy przede wszystkim naszym uczniom, ich zaangażowaniu i co najważniejsze w takich projektach – chęci współpracy pomiędzy wszystkimi uczestnikami projektu.

Powrót na początek strony