Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach

Malwina Paprota w gronie stypendystów premiera

Malwina wśród nagrodzonych

20 lutego w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. W tym roku stypendium Prezesa Rady Ministrów odebrało 313 uczniów z województwa lubelskiego. Podczas uroczystości naszą szkołę reprezentowała Malwina Paprota, uczennica klasy 4LA, która została wytypowana do tej prestiżowej nagrody za osiągnięcia w roku szkolnym 2021/22 - uzyskanie najwyższej średniej ocen w liceum, czyli 5.69.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się tylko jednemu uczniowi w szkole. Aby je otrzymać, uczeń musi spełniać przynajmniej jeden z warunków: otrzymać promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, osiągając w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Malwinie serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Powrót na początek strony