Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach

Nasi mistrzowie ortografii i poezji

Nagrodzeniu uczniowie

Tradycją Starostwa Powiatowego w Puławach jest coroczne organizowanie ,,Południa Literackiego”, które staje się  okazją do podsumowania konkursów. W tym roku w Sali Pompejańskiej również odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom Powiatowego Konkursu Ortograficznego oraz Powiatowego Konkursu Literackiego „Wszystko, co najważniejsze”, których organizatorami byli Młodzieżowy Dom Kultury oraz Powiatowa Biblioteka Publiczna.

Celem Powiatowego  Konkurs Ortograficznego było wyłonienie Mistrza Ortografii. W bieżącym roku z trudnościami ortograficznymi zmierzyło się 164 uczniów ze szkół podstawowych oraz średnich z Puław i powiatu puławskiego.

Wśród nagrodzonych znaleźli się uczniowie naszej szkoły z klasy 6a – podopieczni pani Katarzyny Witkowskiej. Eryk Piotrowski zajął II miejsce, natomiast Wiktor Strumnik otrzymał Najwyższe trofeum w kategorii szkół średnich uzyskała uczennica pani Renaty Marcinko - Julia Maliszewska z klasy 1 LC.

Uczestnicy Powiatowego Konkursu Literackiego mieli za zadanie napisać wiersz lub opowiadanie o swoich marzeniach, planach i wartościach, o które zabiegają, troszczą się lub walczą w kategorii – wiersz - wśród szkół średnich sukces odniosła, zdobywając II nagrodę w  Powiatowym Konkursie Literackim „Wszystko, co najważniejsze”, uczennica klasy 4 LCa  Julia Seredyn – podopieczna pani Renaty Marcinko.

Nagrody wręczyła laureatom Pani Starosta - Danuta Smaga. Przybyli goście mieli okazję wysłuchać recytacji utworów nagrodzonych w konkursach literackich, a także występów wokalnych  swoich rówieśników.
Dbałość o czystość i piękno języka ojczystego jest bardzo ważna, dlatego też warto doskonalić własne umiejętności w zakresie ortografii, a także podejmować twórczość literacką.

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym uczniom naszej szkoły!

Powrót na początek strony