Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach

Pokazy z fizyki na UMCS-ie

Uczniowie siedzący na auli

W piątek 9 września 2022 roku na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej odbyły się pokazy z fizyki, w których wzięły udział klasy 4LA, 3LA i 3LC. Podczas spotkania mieliśmy okazję oglądać doświadczenia przeprowadzane przez wykładowców UMCS-u. Pierwszym omówionym działem fizyki była optyka, czyli zjawiska takie jak rozszczepienie światła przez pryzmat, jego odbicie czy załamanie. Powtórzyliśmy też zasadę działania soczewek i powstawanie obrazu na siatkówce oka. W trakcie warsztatów z elektrostatyki obejrzeliśmy zjawisko elektryzowania się ciał, ich odpychanie oraz przyciąganie. Wykładowcy zademonstrowali nam proces powstawania piorunów. W trzeciej części, zatytułowanej „Płyny ", poznaliśmy sposób Archimedesa na wykrycie podstępu złotnika, czyli jak doświadczalnie odróżnić koronę ze złota od podróbki. Ostatni temat zajęć, ruch obrotowy, przybliżył nam zjawisko precesji. Bardzo cieszymy się, że mieścimy okazję wziąć udział w zajęciach i utrwalić zdobytą na lekcjach wiedzę w warunkach laboratoryjnych.

Powrót na początek strony