Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach

Sukces w konkursie „Wiedza. Rekrutacja. Kariera”

nagrodzone uczennice

3 lutego 2023 r. w Zespole Szkół Technicznych zorganizowano Dzień Kariery Zawodowej. Maturzyści z naszej szkoły oraz uczniowie innych klas i szkół  mogli zapoznać się z ofertą uczelni wyższych, szkół policealnych, pracodawców, fundacji, banków. Młodzież mogła uzyskać pomoc w podjęciu decyzji edukacyjnych i zawodowych, zdobyć informacje dotyczące dalszej nauki, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, rynku pracy, zakładania oraz prowadzenia działalności gospodarczej, pozyskiwania środków finansowych, kredytów studenckich, metod poszukiwania pracy oraz zbadać predyspozycje zawodowe.

Podczas tego wydarzenia odbyło się także podsumowanie międzyszkolnego konkursu zawodoznawczego „WIEDZA. REKRUTACJA. KARIERA”  i uroczyste wręczenie nagród. Konkurs odbył się 10 stycznia 2023 r. w ZST. Najlepiej podczas testu i symulowanej rozmowy kwalifikacyjnej zaprezentowały się uczennice naszego liceum z klasy III LA: Anna Konieczna, Natalia Lisowska i Julia Kuc, zdobywając zaszczytne I miejsce.

Gratulujemy dziewczętom wiedzy i umiejętności autoprezentacji. Mamy nadzieję, że zdobyte doświadczenia będą przydatne w karierze zawodowej.

Monika Łagowska-Gaweł – psycholog, doradca zawodowy

Powrót na początek strony