Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach

Z wizytą na KUL-u

Uczniowie 3LAp na dziedzińcu KUL-u

W dniu 12 maja klasa 3Ap wybrała się do Lublina na zajęcia w ramach Dni Otwartych Wydziału Nauk Społecznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Miały one charakter praktycznych warsztatów przygotowanych przez wykładowców WNS. Uczniowie wzięli udział w zajęciach z psychologii, socjologii, ekonomii oraz zarządzania. Podczas wykładu z socjologii poznali ciekawą ofertę uczelni oraz dowiedzieli się, jak interpretować dane na wykresach. Warsztaty z zarządzania pobudziły w uczniach kreatywność, mieli za zadanie zaprojektować logo wylosowanej firmy. Lekcja psychologii przedstawiła uczniom ciekawy aspekt tej dziedziny, jakim jest interfejs mózg-komputer. Na warsztatach z ekonomii zostali mile zaskoczeni konkursem wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, który został zakończony wręczeniem nagród najlepszym zawodnikom.  Taka forma zajęć z pewnością pomoże młodzieży w wyborze kierunku edukacji w przyszłości.

Powrót na początek strony