Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach

Zapal Pamięć

Młodzież KEN Akcja Zapal Pamięć

Z początkiem października 2023 roku nasza szkoła dołączyła do ogólnomiejskiej akcji zbierania zniczy, w której aktywny udział wzięło wielu naszych uczniów. 31 października 2023 roku odbył się jej finał. Wydarzenie było elementem XI edycji ogólnomiejskiej akcji "Zapal Pamięć" organizowanej przez Muzeum Czartoryskich w Puławach.
Poza zebraniem zniczy młodzież KEN-u wraz z uczniami innych puławskich szkół sprzątała najstarszą część cmentarza przy ulicy Włostowickiej. Uporządkowane zostały groby należące do powstańców styczniowych oraz zasłużonych dla Puław osób. Przy zapomnianych mogiłach zapalono zebrane znicze.

Udział w tym przedsięwzięciu był dla nas ciekawą, żywą lekcją historii oraz kształtowania świadomości, że w ten sposób możemy pielęgnować pamięć o zmarłych.

Agata Leńczowska 3LD

Powrót na początek strony