Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach

BohaterON 2022

uczniowie klasy 6a i 6b podczas zajęć w ramach projektu BohaterOn

To już trzeci rok, kiedy w ramach akcji BohaterON w naszej szkole odbywają się zajęcia przybliżające uczniom Szkoły Podstawowej historię Powstania Warszawskiego.

Zajęcia na ten temat w klasach 6a i 6b przeprowadziły uczennice Dorota Grzegorczyk i Malwina Paprota z klasy 4 liceum.
Dzieci wykazały się ogromną wiedzą na temat Powstania Warszawskiego. Bezbłędnie odpowiedziały na pytania o datę wybuchu walk, stronach konfliktu, a także o jego przyczynach i skutkach. Z zaciekawieniem obejrzały krótki film o losach walczących, ich problemach i pomysłach na pokonanie wroga. Na zakończenie zajęć szóstoklasiści pracowali w grupach. Odpowiadali na pytania dotyczące zdjęć z okresu Powstania Warszawskiego, podsumowując i utrwalając zdobytą wiedzę.

Licealistki ponownie pokazały, że kształtowanie tożsamości narodowej, opowiadanie o historii bohaterów Rzeczypospolitej i formowanie postaw patriotycznych wśród młodego pokolenia to nasz wspólny obowiązek.

Powrót na początek strony