Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Puławach

„Wszystkie śmieci są nasze!” – uczniowie klasy 6a „sprzątali świat”

Uczniowie i zebrane smieci

W tym roku odbyła się już 29 edycja Sprzątania Świata. Głównym jej celem było rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Akcja miała również na celu pokazanie  uczniom,  że  rozwiązaniem  problemu  zaśmieconego  środowiska nie  jest  tylko  coroczna  zbiórka  śmieci,  lecz  głównie  zmiana  nawyków  w codziennym życiu, segregacja i umiejętne gospodarowanie odpadami.

16 września uczniowie klasy 6a zaopatrzeni w worki i jednorazowe rękawiczki po raz kolejny uczestniczyli w akcji ekologicznej. Dzieci sprzątały teren lasu w okolicach Włostowic. Dzięki sprzyjającej pogodzie akcja przebiegła szybko i sprawnie, a efekty pracy uczniów były zadowalające. Podsumowanie akcji odbyło się przy Pałacu Marynki w Puławach, gdzie Prezydent Miasta Puławy – Pan Paweł Maj podziękował wszystkim wolontariuszom za zaangażowanie i zaprosił na poczęstunek. Uczestnicy akcji mieli też okazję uczestniczyć w zabawach integracyjnych.

Czynny udział w tym przedsięwzięciu dał uczniom do zrozumienia, że należy dbać o swoje środowisko oraz czystość otoczenia.

Katarzyna Witkowska

Powrót na początek strony